Billet og kiosk sælgere

Har ansvaret for at få solgt, registreret og indrapporteret billetsalget for den aktuelle forestilling, og sælger slik m.m.

Der er fra filmudlejerne krav om, at det til hver forestilling præcist registreres, hvor mange billetter der er solgt, og at løbenr. på den første og sidste billet solgt til den aktuelle forestilling registreres. Disse oplysninger skal dagligt indberettes, og korrekt registrering og indberetning er en forudsætning for at vi kan leje film til biografen.

Du skal som billetsælger:

– Sælge billetter.

– Evt. sælge slik, popcorn og drikkevarer i baren eller billethuset.

– Poppe popcorn

– Kunne modtage indmeldelse til biografen.

– Sørge for at der bliver lavet kaffe når du kommer.

– Have ansvaret for at “vej selv slik” området præsenterer sig pænt og opryddeligt.

– At forhal og foyer hele tiden fremstår pæn og uden henkastet affald.

– At der ikke er nogen der udviser uhensigtsmæssig eller generende adfærd overfor de andre biografgængere, frivillige, inventar eller bygningen.

– Kunne assistere operatøren med at billettere folk, hvis operatøren har travlt, eller der er mange biografgængere.

– Når den aktuelle forestilling er startet, opgøre billetsalget på de blanketter der ligger i biografen. Og opgøre kassen.

– Efter forestillingen skal billetsælgerne deltage i oprydning og rengøring sammen med de øvrige frivillige, så biografen er klar til næste forestillinge.

Det forventes at en billetsælger vagt starter ca. 45. min før forestillingen. Så har billetsælgerne ca. 15. min. til at sørge for at lave kaffe, sørge for at “vej selv slik” området fremstår pænt, rent og klar til salg, og at vægten virker. At kasseapparat og dankort virker, og hvad det første billetnr. er med mere.

Billetsalget vil nogen gange foregå i Billetkontoret i forhallen, og andre gange fra baren. Der er begge steder mulighed for at betale med dankort.

Der vil som udgangspunkt være 1 billet/kiosksælger på vagt ad gangen, sammen med en operatør.

– selvom man har tilmeldt sig vagten som enten operatør eller kiosk/billetsælger, hjælper man hinanden, og det er slet ikke så indviklet som det lyder.