Generalforsamling 2019 bliver afholdt mandag d. 18. marts kl. 18.00 i Biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2019 senest søndag d. 10. marts 2019, har stemmeret.
Alle medlemmer der deltager kan gratis se aftenens film d. 18/3 (Cold Pursuit) kl. 19.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag –
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt