Generalforsamling 2018 bliver afholdt onsdag d. 14. marts kl. 17.00 i Biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2018 senest tirsdag d. 6. marts 2018, har stemmeret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag –
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt