Generalforsamlingen 2024 blev afholdt onsdag d. 20. marts kl. 18.00 i biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2024 senest tirsdag d. 12. marts 2023, har stemmeret.
Alle medlemmer af foreningen, der deltager i generalforsamlingen, kan efter generalforsamlingen se aftenens film på biografens regning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt