Generalforsamling 2021 bliver pga. Covid-19, restriktioner ikke afholdt som planlagt i marts måned.
Vi følger udviklingen nøje, og hvis det er forsvarligt, så håber vi, at kunne afholde generalforsamlingen i slutningen af maj 2021

 

Generalforsamlingen 2020 blev afhold torsdag d. 20. august kl. 18.00 i biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2020 senest onsdag d. 12. august 2020, har stemmeret.
Alle medlemmer af foreningen, der deltager i generalforsamlingen, kan gratis se aftenens film kl. 19.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag –
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt