Generalforsamlingen 2021 blev afhold onsdag d. 16. juni kl. 18.30 i biografen.

Alle, der har betalt kontingent for 2021 senest tirsdag d. 8. juni 2021, har stemmeret.
Alle medlemmer af foreningen, der deltager i generalforsamlingen, kan efter generalforsamlingen se aftenens film

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag –
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt